Changhua City 10 Huatan Township 1 Shetou Township 1 Sihu Township 1 Sijhou Township 1 Tianwei Township 1 Yongjing Township 2 Yuanlin City 10