Bonny 2 Eleme 1 Obio/Akpor 69 Okrika 1 Port Harcourt 24