Borinka 1 Bratislava 1 Ivanka pri Dunaji 1 Stupava 1