Aiani 2 Askion 8 Koinotita Lechovou 1 Kozani 4 Orestida 4 Ptolemaida 1 Velventos 1 Ventzio 2